ELMET-RZESZÓW Sklep online

 

Kotły c.o. Dozamet Camino

Kotły żeliwne KWD - Camino 3 przeznaczone są do ogrzewania domków jedno i dwurodzinnych, mieszkań, małych pawilonów handlowych, warsztatów, biur itp. Instalacje c. o. do kotłów należy wykonać zgodnie z PN-91/B-02413, tzn. w systemie otwartym z naczyniem wyrównawczym. Paliwem podstawowym jest koks opałowy "Orzech I" o wartości opałowej 25113 kJ/kg. Jako paliwo zastępcze można spalać koks opałowy innych sortymentów, koks hutniczy lub mieszanki koksowo węglowe w proporcji 1:1. Kotły te mogą pracować w układzie grawitacyjnym z rozdziałem górnym lub dolnym, wymuszonym (pompowym) oraz mogą być wykorzystywane w instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Są to kotły niskotemperaturowe i nie podlegają obowiązkowi rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Trwałość części ciśnieniowej kotła zgodna jest z wymogami BN-76/1317-04 i przy prawidłowej eksploatacji nie powinna być krótsza niż 10 lat. Wymagana wielkość ciągu kominowego powinna zapewnić podłączenie kotła do komina o wysokości minimum 8m. i przekroju 20x20 cm., przy czym podłączenie kotła powinno być jak najkrótsze. Kotły KWD Camino 3 posiadają opłaszczowienie górne i boczne, malowane farbą, izolowane płytą mineralną. Kotły wyposażone są również w narzędzia do obsługi.

 

 

Charakterystyka techniczna:
 

 
Wielkość kotła KWD-Camino
 
Jednostka
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
Ilość członów w kotle
sztuk
4
5
6
7
8
9
Powierzchnia ogrzewalna
m2
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
Nominalna wydajność cieplna
kW
9,77
12,56
15,35
18,14
20,93
23,73
Mcal/h
8,4
10,8
13,2
15,8
18
20,4
Max. ciśnienie robocze wody
PA
1,72x105
atm
1,7 (17m H2O)
Max. temperatura robocza wody
OK
373
OC
100
Optymalna sprawność cieplna
η%
77,8
Ciąg kominowy
Pa
11
14
16
18
21
25
mm H2O
1,1
1,4
1,6
1,8
2,1
2,5
Wymiar L
mm
295
370
445
520
595
675
Masa kotła
kg
144
170
196
222
248
274
Pojemność wody w kotle
dcm3
25
29
33
37
41
45

 

 

Nazwa części lub zespołu Nr zespołu części lub normy szt./kocioł o ilości czł.
  4 5 6 7 8 9
Człon przedni
K 84-1-12
1
Człon pośredni
K 75-1-13
1
Człon środkowy
K 75-1-14
1
2
3
4
5
6
Człon tylny
K 84-1-15
1
Złączka 48
BN-71/1317-03
6
8
10
12
14
16
Płaszcz kotła
K 72-1A/II
1
Drzwiczki zasypowe
PK-02.30
1
Drzwiczki popielnikowe
PK-02.40
1
Płyty wyczystna
K 72-1N1/I
1
Czopuch
K 74-1F/III
1
Ruszt przedpaleniskowy
K 69-1G/II
1
Regulator temperatury
PN/M-35811
1

 

Podpis
Adres e-mail
Treść