ELMET-RZESZÓW Sklep online

 

Kotły c.o. Dozamet Camino

Kotły żeliwne KWD - Camino 3 przeznaczone są do ogrzewania domków jedno i dwurodzinnych, mieszkań, małych pawilonów handlowych, warsztatów, biur itp. Instalacje c. o. do kotłów należy wykonać zgodnie z PN-91/B-02413, tzn. w systemie otwartym z naczyniem wyrównawczym. Paliwem podstawowym jest koks opałowy "Orzech I" o wartości opałowej 25113 kJ/kg. Jako paliwo zastępcze można spalać koks opałowy innych sortymentów, koks hutniczy lub mieszanki koksowo węglowe w proporcji 1:1. Kotły te mogą pracować w układzie grawitacyjnym z rozdziałem górnym lub dolnym, wymuszonym (pompowym) oraz mogą być wykorzystywane w instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Są to kotły niskotemperaturowe i nie podlegają obowiązkowi rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Trwałość części ciśnieniowej kotła zgodna jest z wymogami BN-76/1317-04 i przy prawidłowej eksploatacji nie powinna być krótsza niż 10 lat. Wymagana wielkość ciągu kominowego powinna zapewnić podłączenie kotła do komina o wysokości minimum 8m. i przekroju 20x20 cm., przy czym podłączenie kotła powinno być jak najkrótsze. Kotły KWD Camino 3 posiadają opłaszczowienie górne i boczne, malowane farbą, izolowane płytą mineralną. Kotły wyposażone są również w narzędzia do obsługi.

 

 

Charakterystyka techniczna:
 

 
Wielkość kotła KWD-Camino