ELMET-RZESZÓW Sklep online

 

Kocioł PEREKO KSM

Kocioł KSM jest nowoczesnym kotłem centralnego ogrzewania z podajnikiem retortowym PSR, w którym jako paliwo podstawowe stosuje się ekogroszek uzyskiwany z węgla kamiennego. Konstrukcja wymiennika posiada pionowy układ kanałów spalinowych, co wpływa na wysoką sprawność urządzenia sięgającą 91%. KSM spełnia wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5. według normy 303-5:2012. Oznacza to, że kocioł KSM jest urządzeniem, które wyróżnia się niskim poziomem emisji zanieczyszczeń do atmosfery i dlatego na jego zakup przyznawane są dotacje państwowe sięgające nawet 50%.

 
W kotle KSM zastosowano zaawansowany system sterowania pracą urządzenia. Sterownik ecoMAX 910 odpowiada za utrzymywanie zadanej temperatury przez kontrolowanie procesu spalania paliwa (częstotliwość oraz dozowane porcje) oraz regulowanie siły nadmuchu wentylatora. Jego dodatkową zaletą jest sterowanie pracą dwóch niezależnych obiegów mieszających. Funkcja ta pozwala ustawić odmienne zakresy temperatury w kilku systemach grzewczych, np. systemie ogrzewania podłogowego i grzejnikach pokojowych . Funkcjonalność sterownika można rozszerzyć o opcjonalne moduły: moduł internetowy ecoNET 300 i panel pokojowy ecoSTER TOUCH, które pozwalają na zdalną obsługę.
 
KSM wyposażony jest w dwa niezależne systemy (elektroniczny i mechaniczny), chroniące kocioł przed przegrzaniem oraz zamarznięciem instalacji. Pierwszy z nich to czujniki elektroniczne, które odpowiadają za utrzymywanie odpowiedniej temperatury ślimaka oraz wody w kotle i w boilerze. W razie jej przekroczenia następuje wstrzymanie pracy podajnika i wentylatora oraz włączenie sygnału alarmowego. W przypadku, gdyby rura podajnika osiągnęła zbyt wysoką temperaturę, uruchomi się system gaszenia płomienia. Czujniki elektroniczne chronią również przed zamarznięciem wody w instalacji. Przy temperaturze otoczenia mniejszej niż 5°C reakcja czujników rozpoczyna proces włączenia wszystkich pomp, dzięki którym możliwa jest cyrkulacja wody w instalacji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest czujnik mechaniczny STB. W razie przekroczenia bezpiecznej temperatury wody dla kotła, czujnik STB wyłączy nadmuch i wstrzyma pracę podajnika paliwa oraz uruchomi sygnalizację dźwiękową.
 
Paliwo podstawowe: eko-groszek.
 
Wymiary kotła KSM
Parametr Jedn. Model kotła
22
Wymiary D [mm] ∅ 159
E [mm] 340 × 290
L1 [mm] 110
L2 [mm] 150
L [mm] 760
H [mm] 1250
H1 [mm] 960
H2 [mm] 75
H3 [mm] 1035
H4 [mm] 1275
S [mm] 490
S1 [mm] 640
Paliwo podstawowe ekogroszek
Zakres mocy cieplnej* [kW] 6 – 22
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** [m²] do 220
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m³] do 550
Pojemność zasypowa kosza [dm³] 200
Pojemność wodna kotła [dm³] 85
Materiał wymiennika ciepła Stal P265GH [PN-EN 10028]
Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 1,5
Wymagany min. ciąg kominowy*** [Pa] 25
Zasilanie / Moc [V/W] 230 / 175
Masa kotła bez wody [kg] 425
*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m; ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002;
Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.
Podpis
Adres e-mail
Treść